#Pravdabolí: Za sebe | od seniorů pro Seniory

 Přeposílat cizí e-mail znamená, že Za sebe necháme myslet někoho jiného.

E-mail je pro seniory nejčastěji využívaný komunikační nástroj, byla to první věc na internetu, se kterou začínali. Proto jsme se rozhodli pokusit se je oslovit skrz e-maily. Ne všichni totiž souhlasí s přeposíláním řetězových zpráv, ale je často velmi komplikované, jak konfrontovat ty, co to dělají. Proto jsme se rozhodli vytvořit videa Za sebe, aby ti, kteří sdílejí náš nesouhlas s řetězovými zprávami, mohli pro změnu poslat svým známým něco milého.

Mějte odvahu a trpělivost. Obojí je potřeba, abychom se zvládli postavit záplavě informací a dezinformací v řetězových e-mailech. Pokud by vás zajímalo více o problematice dezinformací a praktikách, které se používají při manipulaci cílené na seniory, můžete si přečíst můj rozhovor pro České důchody.cz. 

Nebojte se, prosím, hledat informace i z jiných zdrojů než z e-mailu, často je to všechno jinak. A občas #PravdaBolí.

Markéta Gregorová

Pro seniory a Pro mladší generaci obsahuje tipy, jak reagovat na to, když dostanete řetězové e-maily. Najdete tam také pomocný dokument, které obsahuje jednoduché vysvětlení a informace, ty se dají připojit jako odpověď na řetězový e-mail, který jste dostali.

Prosím ale v duchu našeho poselství – doplňte zprávu vlastním komentářem Za sebe.

Při konfrontaci někoho, kdo rozesílá dezinformační e-maily, je zapotřebí našlapovat opatrně. 

Často více než tvrdá konfrontace může pomoci debata, a to otevřená a nezaujatá. Někdy je to o to těžší, když je zdrojem sporu dezinformační e-mail, který je na první i druhý pohled podezřelý. Základ je proto trpělivost a taky odhad, zdali má přímá konfrontace smysl. Někdy je jednodušší dát prostě tabu na některá témata, než riskovat ztrátu kontaktu, dávného známého či kamarádky. 

To ale neznamená, že s tím nemůžeme nic dělat. Základ je zprávy hlavně nešířit dál. Není totiž možné říci, co s tím příjemce udělá – jestli pro něho bude zpráva stejně „podezřelá” jako pro vás, nebo ho naopak zasáhne, přesvědčí – či podkopá důvěru ve vás, či téma e-mailu. 

Pokud najdete odvahu a chuť se do debaty pustit, připravili jsme pro vás dokument ke stažení, obsahující jednoduché vysvětlení toho, co je Alternativní pravda v e-mailových schránkách .

Dokument můžete stáhnout zde: Alternativní pravda.pdf

K dokumentu můžete připojit také naše videa:
Všichni Za sebe: https://youtu.be/numOYuKCXbw
Seniorky Za sebe: https://youtu.be/yu81mMSckkk
Promluva Za sebe: https://youtu.be/qIFJTrA7Crc

Držíme vám palce a přejeme hodně štěstí v boji proti dezinformacím. Budeme ho potřebovat. 

Při konfrontaci někoho, kdo rozesílá dezinformační e-maily, je zapotřebí našlapovat opatrně. 

Starší generace vyrůstala v jiném prostředí a jiné době. Žili ve schizofrenní společnosti, kde byl rozdíl mezitím, co se říkalo v práci či ve škole, a co doma. E-maily se pro ně často staly jedním z mála kontaktních nástrojů, kterým přijímají informace mimo klasická média jako TV, radio či tisk. Tím, že vnímají e-maily jako jako svou hlavní komunikační platformu, jsou vůči řetězovým e-mailům zranitelnější než mladší generace, která již vyrůstala v informační době.

Často více než tvrdá konfrontace může pomoci debata, a to otevřená a nezaujatá. Někdy je to o to těžší, když je zdrojem sporu dezinformační e-mail, který je na první i druhý pohled podezřelý. Nejdůležitější je proto trpělivost. Mějte odvahu si poslechnout či přečíst informace, kterým jsou vystaveni. To, co na první poslech dává smysl, se často ukáže jako pokroucená fakta vytržená z kontextu, postrádající důvěryhodné zdroje, čí přímo odporující logice.

Pokud najdete odvahu a chuť pustit se do debaty, držíme vám palce! Aby to pro vás bylo jednodušší, připravili jsme vám dokument ke stažení, obsahující jednoduché vysvětlení toho, co je Alternativní pravda v e-mailových schránkách.

Dokument můžete stáhnout zde: Alternativní pravda.pdf

K dokumentu můžete připojit také naše videa:
Všichni Za sebe: https://youtu.be/numOYuKCXbw
Seniorky Za sebe: https://youtu.be/yu81mMSckkk
Promluva Za sebe: https://youtu.be/qIFJTrA7Crc

Držíme vám palce a přejeme hodně štěstí v boji proti dezinformacím. Budeme ho potřebovat.

Iniciativa seniorů Za sebe není Přemluv bábu 2 – naopak jsme konečně poskytli platformu samotným seniorům

Českým internetem kolují desetitisíce řetězových e-mailů šířících dezinformace. Podle průzkumu se s takovými e-maily setkala naprostá většina českých občanů, nemalá část je i dál přeposílá. Zároveň je e-mail primárním komunikačním kanálem pro většinu seniorů. V rámci kampaně Pravda Bolí jsem se věnovala dezinformačním nástrojům a taktikám, jako jsou sociální sítě či zneužívání nových technologií. Rozhodla jsem se tedy pokrýt i fenomén řetězových e-mailů právě pro ty, na které cílí tak často.

Na konci mojí kampaně o dezinformacích mi bylo jasné, že kampaň nebude kompletní, dokud se nebudu věnovat i tomuto fenoménu. Jak k němu ale přistoupit tak, abych jen informovala ale nepoučovala? Kdyby tak existoval nějaký projekt starších lidí, kterým není dění ve společnosti lhostejné a tohoto úkolu by se dobrovolně ujali…. Počkat – máme přece Seniory na palubě! Ti můžou toto téma předat svým vrstevníkům tak, jak ho sami vnímají.

I přesto se nejčastější kritika týkala přesně toho, čemu jsme se naopak snažili za každou cenu vyhnout: že prý děláme ze seniorů nesvéprávné lidi, kterým chceme radit, co mají číst, čemu věřit nebo dokonce koho volit. To mě dost zamrzelo, protože mi šlo o přesný opak. Já takto fenomén dezinformací vůbec nevnímám – není to otázka chytrosti nebo hlouposti, ani naivity či moudrosti. Je to složitější fenomén, který se týká generační propasti v informačním věku.

Beru to ale i jako zpětnou vazbu, jak moc se dezinformátoři snaží zneužívat toho, že se starší ročníky učily čerpat informace jinými způsoby než generace jejich dětí či vnoučat. A není divu, že se ozvali právě dezinformátoři jako pan Žantovský – to jim skupina statečných seniorů šlápla na kuří oko, protože se snaží své přátele vysvobodit z jejich manipulací.

Cílem celé naší kampaně bylo představit dezinformace tak, jak promlouvají ke všem generacím, bez výjimky. Popravdě, pohrdání seniory by spíš bylo, kdybychom je z naší snahy vynechali. Zaslechla jsem od některých dezinformátorů přirovnání kampaně k neslavnému videu „Přemluv bábu“. I nám se však takové jednání se seniory příčí. Rozhodně se necítíme být v pozici, abychom poučovali lidi, kteří toho daleko víc prožili a mají ohromné množství životních zkušeností. Právě jejich příběhy nás zajímají a jdeme přímo ke zdroji. Takhle vzniklo další heslo, které v našich spotech zaznívá.

Proto jsme se rozhodli, že necháme promluvit přímo jednotlivé seniory a seniorky, abychom se nedopustili něčeho podobného. Kampaň jsme nazvali „Za sebe“, protože v téhle kampani za seniory nemluví nikdo jiný – je to platforma, kde za sebe mluví sami.

Paní Hana, Ivana a Jana a pánové Antonín a Jiří toho měli na srdci hodně, nakonec jsme měli problém vybrat do spotů to nejlepší. Ptali jsme se a naslouchali jsme jim. Chtěli jsme třeba vědět, jak máme jejich vrstevníky oslovovat, aby se jich to nějak nedotklo. „Nesnáším, když nám někdo říká babičko a dědečku, když nejsme jeho babička ani dědeček. Jsme prostě senioři, protože jsem o něco starší než ostatní,“ říkal nám na natáčení pan Antonín. To nám přišlo fér.

Vyprávěli nám o tom, jak dřív sami přeposílali řetězové e-maily, jaký vliv to mělo na jejich vnímání světa nebo přátelské vazby. Popisovali nám různé motivace k přeposílání e-mailů – jedna paní nám například popisovala, jak jí kamarád pořád posílá konspirační e-maily a ona je přeposílá dál, aby si ho neznepřátelila. „Jenže pak mi došlo, že tím vlastně za sebe nechávám myslet a mluvit někoho jiného,“ povídá mi. A tak vzniklo jedno z hesel kampaně. Takhle jsme to chtěli pojmout: žádné poučky, ale myšlenky skutečných lidí směřované jejich skutečným přátelům – s úctou a respektem.

Pro kampaň vznikla tři videa

Všichni Za sebe

Seniorky Za sebe

Promluva Za sebe

Dostali jste někdy
od vašeho blízkého
"podivný" e-mail?

Řetězové e-maily často vznikají podle stejných kuchařek. Díky tomu obsahují snadno identifikovatelné znaky. Vždy mají společné jedno chtějí nás zaujmout. 

Nejjednodušší je sledovat, zdali e-mail obsahuje následující znaky:

1. VELKÁ PÍSMENA a výrazné barvy

Obojí má za cíl upoutat pozornost a vzbudit pocit umělé naléhavosti a závažnosti. Obvykle jsou používány ve společnosti s vykřičníky “!!!!!“.

2. Šokující novinky a výzvy k dalšímu sdílení

“Tohle vám nikde jinde neřeknou, chtějí to utajit, pošlete to dál, než to smažou!!!” To je jedna z častých formulací, která se objevuje u řetězových manipulativních e-mailů.

3. Zprávě chybí důvěryhodný zdroj

Jak si ověřit zdroje? Jednoduchým nástrojem, jak zjistit o jednotlivých médiích více, je například navštívit stránku nfnz.cz/rating-medii.

Nepropadejte panice, hlavní je si vždy udržet čistou hlavu.